Isolering med lösull från ISOCELL

Ett hus isolerat med ISOCELL har en väggkonstruktion som andas och ger en naturlig boendekomfort.
Konstruktioner som andas släpper igenom bl.a. koldioxid och fukt genom diffusion. Inomhusluftens relativa fuktighet håller sig jämnare året om.

Lösull för vindbjälklag och golvbjälklag

Värmeisolering av vindsbjälklag och golvbjälklag går snabbt med hjälp av blåsbara ISOCELL. Vi är en ISOCELL-entreprenör som levererar isoleringsmaterialet och ser med hjälp av den medhavda installeringsutrustningen till att isoleringen genomförs professionellt från början till slut. Isoleringen formar ett foglöst och effektivt isolerskikt, som fyller minsta springa.

Skyddar konstruktionerna

Luftkvaliteten inomhus och ekologiskt hållbar byggkonstruktion är två nyckelbegrepp i dag.
Det är inget under att allt fler byggare väljer att isolera med ISOCELL.
ISOCELL söker alltid sin jämviktsfukt genom att både absorbera och avge fukt. Feltåligheten i en konstruktion isolerad med ISOCELL är och förblir därmed god.

Den tjocka, mycket effektiva cellulosaisoleringen håller värmen på plats och sänker därmed energibehovet för uppvärmning. Övergången från mineralull till cellulosa innebär en minskning av den totala energiresursanvändningen från ca 52 000 till 19 000 MJ, det vill säga med hela 63 %.

Sthlm Isolering är ISOCELLs främsta Entreprenör i Sverige.

Lösull ifrån Isocell cemärkning lösull isocell