Tilläggsisolering av vind ger minskad energiförbrukning

Isolering sv vindVinden är ett av de viktigaste utrymmena att isolera, då varm luft stiger uppåt. Eftersom vi inte vill att värmen i våra hus ska försvinna helt (särskilt inte under vinterhalvåret) är det extra viktigt att se till att ha en välisolerad vind.

Tilläggsisolering av vindsbjälklag med lösull

Den enklaste och mest effektiva metoden är att tilläggsisolera vindsbjälklaget med lösull. Den minskade energiförbrukningen ger samtidigt minskad miljöbelastning och ett lägre uppvärmningsbehov.

Vi hjälper även till med att ta bort/suga ut befintlig isolering vid behov.

ekovilla_logoce