Värmefotografering

Ett sätt att mäta hur stort värmeläckage du har i ditt hus är att låta oss termografera huset.
Det innebär att huset värmefotograferas för att lokalisera energiförluster.
Därefter kan vi avgöra vilken åtgärd som är mest lönsam i ert fall.

Vid värmefotografering använder vi utrustning som kommer från det svenskägda företaget FLIR,
som är den världsledande tillverkaren av värmekameror.

varme1 varme2
Här ser vi en lättbetongvägg som är dåligt isolerad där källarplanet har största brister.(det vita/gula är värmeläckage) Här ser vi isoleringen på ett vindsbjälklag som läcker ut värme.(det vita/gula är värmeläckage)