Miljökrav

Stockholm Isolerings miljöpolicy innebär i praktiken att:

  1. Vi värnar om miljön genom att både arbeta förebyggande och att aktivt minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan.
  2. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut såväl på arbetsplatsen som på administration och förvaltning.
  3. Alla tekniska funktioner präglas också av detta miljöansvar.
  4. Vår personal bidrar till en hållbar utveckling genom kontinuerlig utbildning i miljö- och utvecklingsproblem.
  5. Vi följer rådande miljölagstiftning och föreskrifter samt övriga miljökrav som Sthlm Isolering AB berörs av.