Tilläggsisolering lösull

Tilläggsisolering kan sänka uppvärmningskostnaderna med, i normala fall 25 % eller mer. Ta reda på om just ditt hus har rätt förutsättningar för att tilläggsisoleras. Finns det utrymme för isolering och är det tekniskt möjligt? Fundera över kostnader och möjligheter för olika åtgärder och hur du ska göra för att undvika fuktproblem.

Om du också tänker byta värmeanläggning är det en god idé att först åtgärda husets klimatskal (väggar, fönster, golv och tak). Eftersom värmebehovet minskar efter tilläggsisoleringen kan man sedan välja en värmeanläggning med mindre effekt. Ta kontakt med energi- och klimatrådgivaren i din kommun om du är osäker på hur du ska gå tillväga.

Fundera över hur åtgärden påverkar utseendet på ditt hus, dess värden och kvaliteter.