Isolering av tak i hus & villa

När du bygger nytt hus eller bygger till eller om din villa är det mest kostnadseffektivt att låta oss isolera ditt tak  med lösull. Arbetet är oftast utfört på bara några timmar, och vi lämnar fem års installationsgaranti.

Innan vi påbörjar arbetet med att isolera taket i din villa går vi tillsammans igenom egenkontrollen och ser till så att luftningar är rätt gjorda, att tätskiktet är helt, att ytorna stämmer mm.