isolering golv hus


Isolering av golv
Kalla golv i hus och villor är inte roliga att gå på! Med tilläggsisolering av golvet får du både ett behagligare inomhusklimat och sparar energi och tar även bort resonansljud i mellanbjälklaget. Det innebär att ljuden dämpas betydligt mellan de olika våningarna.

Att tilläggsisolera golvet är för det mesta ett enkelt ingrepp som kan vara gjort på en dag. Vi anpassar metoden efter de individuella förutsättningarna och ser till att det blir så liten åverkan på golvet som möjligt.