Isolering av vind i hus & villa

Isolering sv vind
Vinden är ett av de viktigaste utrymmena att isolera, då varm luft stiger uppåt. Eftersom vi inte vill att värmen i våra hus och villor ska försvinna helt (särskilt inte under vinterhalvåret) är det extra viktigt att se till att ha en bra isolerad vind.

Tilläggsisolering av vindsbjälklag med lösull för hus & villa

Den enklaste och mest effektiva metoden är att tilläggsisolera vindsbjälklaget i huset eller villan med lösull. Bra isolerad vind leder till minskad energiförbrukning samtidigt minskad miljöbelastning och ett lägre uppvärmningsbehov. Vi hjälper även till med att ta bort/suga ut befintlig isolering vid behov.