Isolering av vind för fastighetsägare

Varm luft stiger uppåt och därför är vinden ett av de viktigaste utrymmena att isolera. Eftersom vi inte vill att värmen i våra fastigheter ska försvinna helt (särskilt inte under vinterhalvåret) är det extra viktigt att se till att ha en bra isolerad vind.

Tilläggsisolering av vindsbjälklag med lösull för fastighetsägare

Vi rekommenderar att tilläggsisolera vindsbjälklaget i fastigheten. Bra isolering leder till minskad energiförbrukning samtidigt minskad miljöbelastning och ett lägre uppvärmningsbehov.