Isolering av golv för fastighetsägare

Som fastighetsägare sparar du energi och kostnader med bra isolerat golv!  Med tilläggsisolering av golvet får du också ett behagligare inomhusklimat som även tar bort resonansljud i mellanbjälklaget. Det innebär att ljuden dämpas betydligt mellan de olika våningarna.

Att tilläggsisolera golv är för det mesta ett enkelt ingrepp. Vi anpassar metoden efter era förutsättningar och ser självklart till att det blir så liten åverkan på golvet som möjligt.