Isolering av vind för byggföretag

När du bygger till, om eller nytt så är det mest kostnadseffektivt att låta oss isolera med lösull på vindsbjälklaget. Arbetet är oftast utfört på bara ett par timmar och vi ger fem års installationsgaranti.

Innan vi påbörjar arbetet så går vi tillsammans igenom egenkontrollen och ser till så att luftningar är rätt gjorda, att tätskiktet är helt, ytorna stämmer mm.