Isolering av tak för byggföretag

När du bygger till, bygger om eller bygger nytt är det mest kostnadseffektivt att låta oss isolera med lösull i snedtaket. Arbetet är oftast utfört på bara ett par timmar och vi ger fem års installationsgaranti.

Innan vi påbörjar arbetet går vi tillsammans igenom egenkontrollen och ser till så att luftningar är rätt gjorda, att tätskiktet är helt och att ytorna stämmer etc.