Isolering av vind i bostadsrättsförening

Vinden är ett av de viktigaste utrymmena att isolera, då varm luft stiger uppåt. Eftersom vi inte vill att värmen i våra hus och villor ska försvinna helt (särskilt inte under vinterhalvåret) är det extra viktigt att se till att ha en bra isolerad vind.

Tilläggsisolering av vindsbjälklag med lösull för bostadsrättsföreningar

Vi rekommenderar att tilläggsisolera vindsbjälklaget i bostadsrättsföreningen. Bra isolering leder till minskad energiförbrukning samtidigt minskad miljöbelastning och ett lägre uppvärmningsbehov. Kontakta oss för kostnadsfri besiktning!