Isolering för bostadsrättsföreningar

Vi kommer gärna och utför gratis besiktning av bostadsrättsföreningens isolering och bedömer vilka åtgärdsbehov som eventuellt kan finnas. Befintlig isolering kan vara skadad på olika sätt - nedtrampad, fuktig eller otillräcklig och även vindar som tidigare haft god isolering kan behöva åtgärdas.

Vi har 5 års installationsgaranti och 10 års produktgaranti!